Samenwerking tussen de Russische Federatie en Nederland

 

Nederland is één van de belangrijkste handels- en economische partners van Rusland, door op de tweede plaats van alle landen van de wereld in de Russische export te staan. De basis voor de handel wordt tegenwoordig door grondstoffen gevormd: energiedragers, ferro-en non-ferro metalen, hout en producten van chemische industrie.

Nederland staat op de tweede plaats van buitenlandse investeerders in de Russische economie. In de laatste jaren is het volume van investeringen van Russische bedrijven in de economie van Nederland toegenomen. Zo heeft in 2011 Summa Group de aanbesteding gewonnen voor de bouw en exploitatie van een nieuwe olieterminal in de haven van Rotterdam ter waarde van meer dan een miljard US dollar en in 2012 heeft AFK Sistema de deal bekendgemaakt voor de overname van het grote Nederlandse bedrijf Argos.

Op het regeringsniveau van de twee landen werkt de Gemengde Commissie voor economische samenwerking, gezamenlijk voorgezeten door de eerste vice-minister-president van Rusland en de eerste vice-minister-president van Nederland.

2013 is het bilaterale jaar van Rusland in Nederland en Nederland in Rusland, in het kader waarvan de culturele samenwerking tussen de twee landen zal verbreed worden. In het kader van het Jaar zullen in 2013 uitwisselende bezoeken door de staatshoofden worden afgelegd en zullen gezamenlijke projecten op het gebied van economie, wetenschap en cultuur worden uitgevoerd.

De buitenlandse handel omzet tussen Rusland en Nederland bedroeg in 2011 68,6 miljard US dollar volgens de Russische douane statistieken en is in vergelijking met het jaar 2010 met 17,4% toegenomen, waarbij de export 62,7 miljard US dollar bedroeg (een stijging met 16,1%) en de import - 5,9 miljard US dollar (een stijging met 33,4%).

Het positieve saldo in het voordeel van Rusland bedroeg in 2011 56,7 miljard US dollar.

In januari-februari 2011 is het volume van de Russisch-Nederlandse handel met 45,3% toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2010 en bedroeg 12,4 miljard US dollar, daarbij is de Russische export met 48,9% gestegen (tot het niveau van 11,7 miljard US dollar) en de import uit Nederland is met 3,4% gestegen (tot 702,6 miljoen US dollar).

 

Het positieve saldo van Rusland in de handel met Nederland bedroeg in januari-februari 2012 11,0 miljard US dollar.

 (miljard US dollar)


 

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

januari-februari 2011

januari-februari 2012

Omzet

26,6

38,6

46,7

61,8

40,0

58,4

68,6

8,6

12,4

groei in %

159,6

145,2

121,2

132,2

64,7

125,0

117,4

101,7

145,3

Export

24,6

35,9

42,9

57,0

36,4

54,0

62,7

7,9

11,7

groei in %

161,3

145,8

119,5

132,9

63,9

125,9

116,1

99,8

148,9

Import

1,9

2,7

3,9

4,8

3,6

4,4

5,9

0,7

0,7

groei in %

141,3

138,3

143,7

124,9

74,5

115,2

133,4

131,9

103,4

Saldo

22,7

33,2

39,0

52,2

32,8

49,5

56,7

7,2

11,0

 

 

Bron: Federale douanedienst

 

Volgens de jaarcijfers over 2011 wordt het grootste deel van leveringen in de structuur van de Russische exportnaar Nederland door twee productgroepen gevormd: "minerale producten" (voornamelijk de producten van het brandstof- en energiecomplex) - 88,2%, evenals "metalen en producten daarvan " – 10,6 % van het totale exportvolume.

 

De belangrijkste exportproducten (meer dan 95% van alle leveringen) zijn: ruwe olie, olieproducten, ruwe nikkel en ruwe aluminium, aardgas, koper kathoden, ferrolegeringen.
De structuur van import wordt gevormd door: machines, installaties en voertuigen - 34,7%, levensmiddelen en landbouwgrondstoffen - 32,7%, producten van chemische industrie (23,9%).
Het aandeel van metalen en producten daarvan bedraagt 2,4%, hout en producten van cellulose en papier - 2,1%, minerale producten (1,7%), textiel, producten daarvan, schoeisel (1,5%).


De belangrijkste importproducten (het aandeel in import bedraagt 65%) zijn: voedingsmiddelen (groenten, dierenvoer, kaas en kwark, palmolie, cacaoproducten, vruchtensappen, fruit, kindervoeding, sauzen enz.); planten voor de kasteelt , bloembollen en -knollen, snijbloemen; geneesmiddelen en farmaceutische producten, landbouwmachines, met inbegrip van tractoren en reserve onderdelen daarvan, chemische producten, baggerschepen, armatuur voor pijpen en ketels, installaties voor de voedingsindustrie, olieproducten, isocyanaten, luchtpompen, centrifuges en filterapparaten, machines met individuele functies, magnetische resonantie scanners, papier en karton met coating, fokrundvee.


Ter indicatie: in de totale export van Nederland domineren, wat betreft de belangrijkste productgroepen, de leveringen van industriële producten die 61,5% bedragen, levensmiddelen en landbouwgrondstoffen - 19,2%, minerale grondstoffen en brandstof en energie producten - 16,4% van het totale exportvolume (hier en hieronder staan de statistieken van het Secretariaat van de Wereldhandelsorganisatie aangegeven).
De Nederlandse export naar de EU-landen bedraagt 74,6%, naar de Verenigde Staten 4,5%, naar Switzerland 1,5%, naar China 1,5% en naar de Russische Federatie 1,4%.
De export leveringen aan andere landen van de wereld bedragen 16,5%. In geld uitgedrukt bedroeg de waarde van de Nederlandse export in 2010 573,4 miljard US dollar (FOB leveringen).
In de structuur van de Nederlandse import domineren ook de industriële producten die 61,7% bedragen, het aandeel van mineralen en brandstof- en energieproducten is 23,8%, het aandeel van levensmiddelen en landbouwgrondstoffen is 11,9%.
De grootste leveranciers van goederen naar Nederland zijn: de EU-landen - 55,3%, de Verenigde Staten - 8,4%, China - 8,0%, Rusland - 3,5%, Japan - 2,6%.
De leveringen van andere landen van de wereld bedragen 22,2% van het Nederlandse importvolume. In geld uitgedrukt bedroeg de waarde van de Nederlandse import in 2010 516,9 miljard US dollar (CIF leveringen).
In de periode 2000-2010 had Nederland een stabiel positief saldo van de buitenlandse handel met de landen van de wereld (in 2010 bedroeg het surplus van de buitenlandse handel van dit land 56,5 miljard US dollar of 5,2% van de goederenomzet).
De dekkingsgraad van de Nederlandse invoer door de uitvoer bedroeg in de periode 2000-2010 1,11 (in 2010 was de dekkingsgraad ook 1,11).
Volgens de jaarcijfers over 2010 stond Nederland op plaats 9 qua exportvolume in de handel in diensten met de landen van de wereld (113,3 miljard US dollar, het aandeel van de wereldexport van diensten bedroeg 3,07%), op plaats 10 qua importvolume (106,1 miljard US dollar, het aandeel bedroeg 3,02%) en had een positief saldo (+7,2 miljard US dollar).
Het grootste aandeel in de export van diensten (66,1%) heeft de sector van overige zakelijke diensten, transportdiensten bedragen 22,3%, toeristische diensten - 11,5%.
Het grote aandeel in de import van diensten (63,7%) heeft de sector van overige zakelijke diensten, toeristische diensten bedragen 18,5%, transportdiensten - 17,8%.


Investeringssamenwerking
De investeringssamenwerking tussen Rusland en Nederland toont de positieve dynamiek. In de periode vanaf 2002 heeft Nederland meer dan 10 keer het volume van de investeringen in de Russische economie vergroot en staat qua dit cijfer op de tweede plaats in de wereld na Cyprus.
Volgens de jaarcijfers over 2011 bedroeg het volume van de gecumuleerde investeringen vanuit Nederland in Rusland 49 miljard US dollar. Daaronder 23,6 miljard US dollar aan directe investeringen. Het volume van investeringen vanuit Nederland in Rusland bedroeg in 2011 16,8 miljard US dollar, daaronder directe investeringen ten bedrage van 3,3 miljard US dollar.
In 2011 werd vanuit Rusland 10,7 miljard US dollar in Nederland geïnvesteerd, daaronder directe investeringen ten bedrage van 9,3 miljard US dollar.


Ter indicatie:

 

 

Dynamiek van investeringen in Rusland vanuit het buitenland:
(in duizenden US dollar)

 

Omschrijving

2007

2008

2009

2010

2011

Gecumuleerde investeringen aan het begin van de verslagperiode

23 595 617,05

40 009 326,87

45 803 619,61

47 916 306,39

41 371 368,22

Ontvangen investeringen en beleggingsopbrengsten

18 750 756,79

14 542 067,13

11 639 795,77

10 695 951,34

16 816 840,03

Onttrokken (terugbetaalde) investeringen

4 910 760,07

4 822 162,75

15 804 769,69

17 963 578,03

8 903 603,26

Herwaardering, overige mutaties van activa en verplichtingen

1 632 704,97

-3 382 816,28

6 980 731,12

-265 914,44

-218 583,49

Gecumuleerd aan het einde van de verslagperiode

39 068 318,74

46 346 414,97

48 619 376,81

40 382 765,26

49 066 021,50

 

 

 

Dynamiek van investeringen vanuit Rusland in het buitenland:

(in duizenden US dollar)

 

Omschrijving

2007

2008

2009

2010

2011

Gecumuleerde investeringen aan het begin van de verslagperiode

831 982,92

11 015 042,60

11 139 300,55

14 405 421,10

20 050 108,55

Ontvangen investeringen en beleggingsopbrengsten

6 874 473,50

8 368 133,59

10 716 604,81

7 759 294,98

10 773 772,80

Onttrokken (terugbetaalde) investeringen

315 834,50

8 163 807,64

8 980 028,57

1 815 148,92

3 766 037,25

Herwaardering, overige mutaties van activa en verplichtingen

115,37

-82,60

11 758,75

20 420,52

-14 867,50

Gecumuleerd aan het einde van de verslagperiode

7 390 737,29

11 219 285,95

12 887 635,54

20 369 987,68

27 042 976,60

 

 

Structuur van de investeringen ontvangen in 2011:

(in duizenden US dollar)

 

Aard van

de economische activiteit

volgens de rubrieken van de Algemene Russische Classificatie van Economische Activiteiten (OKVED)

Investeringen in Rusland vanuit het buitenland

Investeringen vanuit Rusland in het buitenland

 Investeringentotaal

16 816 840,03

10 773 772,80

 Directe investeringen - totaal

3 307 629,91

9 363 208,70

 Portefeuille-investeringen - totaal

20 024,30

37 939,10

 Overige investeringentotaal

13 489 185,82

1 372 625,00

Naar aard van de economische activiteit volgens de rubrieken van de Algemene Russische Classificatie van Economische Activiteiten (OKVED):

Landbouw, jacht en bosbouw

1 573,33

261,40

Winning van delfstoffen

6 678 742,26

112 160,60

Verwerkende industrie

2 216 601,05

1 059 539,27

Productie en distributie van elektriciteit, gas en water

356 793,98

-

Bouw

34 050,80

2 848,00

Groot- en kleinhandel; reparatie van motorvoertuigen, motorfietsen, huishoudelijke artikelen en artikelen voor persoonlijk gebruik

5 302 728,04

3 790 010,14

Hotels en restaurants

26,37

-

Vervoer en communicatie

1 597 921,40

4 776 731,60

Financiële activiteiten

52 214,40

152 316,01

Onroerend goed transacties, verhuur en dienstverlening

570 377,72

879 905,77

Gezondheidszorg en sociale dienstverlening

4,78

-

Verlening van overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten

5 805,89

- 

Structuur van de gecumuleerde investeringen in 2011:

(in duizenden US dollar)

 

Aard van

de economische activiteit

volgens de rubrieken van de Algemene Russische Classificatie van Economische Activiteiten (OKVED)

Investeringen in Rusland vanuit het buitenland

Investeringen vanuit Rusland in het buitenland

 Investeringentotaal

49 066 021,50

27 042 976,60

 Directe investeringentotaal

23 667 702,67

25 376 346,53

 Portefeuille-investeringen – totaal

23 207,91

48 106,28

 Overige investeringentotaal

25 375 110,91

1 618 523,79

Naar aard van de economische activiteit volgens de rubrieken van de Algemene Russische Classificatie van Economische Activiteiten (OKVED)::

Landbouw, jacht en bosbouw

283 036,67

68,00

Visserij, visteelt

0,34

-

Winning van delfstoffen

22 570 153,28

112 180,70

Verwerkende industrie

7 295 045,53

1 375 507,10

Productie en distributie van elektriciteit, gas en water

2 853 844,79

-

Bouw

832 475,77

2 848,00

Groot- en kleinhandel; reparatie van motorvoertuigen, motorfietsen, huishoudelijke artikelen en artikelen voor persoonlijk gebruik 

9 084 085,57

19 166 764,94

Hotels en restaurants

796,81

-

Vervoer en communicatie

2 190 923,77

5 033 303,20

Financiële activiteiten

668 724,79

56 364,42

Onroerend goed transacties, verhuur en dienstverlening

3 278 441,16

1 295 711,38

Onderwijs

0,35

-

Gezondheidszorg en sociale dienstverlening

2 646,18

-

Verlening van overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten

5 846,46

228,86