Rusland-Nederland jaar

Upload een video MP4

Achtergrond

De betrekkingen tussen Nederland en Rusland kennen een rijke en eeuwenoude historie. Vanaf het begin speelden handel en innovatie een belangrijke rol bij de ontwikkeling daarvan. Vooral de afgelopen decennia zijn de relaties tussen de twee landen steeds verder verstevigd en verbreed, niet alleen tussen overheden, maar ook tussen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, cultuur, onderwijs, wetenschap en niet-gouvernementele organisaties.

In 2009 aanvaardde Nederland de Russische uitnodiging om het Jaar van Nederland in Rusland en het Jaar van Rusland in Nederland in 2013 te organiseren. Het programma is opgebouwd uit drie pijlers:

Economie
Cultuur
Politiek en maatschappij

Programma

In 2013 wordt geen specifieke historische gebeurtenis gememoreerd of gevierd. In het kader van het bilaterale jaar willen de landen hun aandacht vestigen op de tussen hen bestaande lange en veelzijdige samenwerking en ook innovatief partnerschap in het heden en de toekomst ontwikkelen. Nederland wil met dit bilaterale jaar blijven bijdragen aan Russische inspanningen met het oog op het doorvoeren van economische en sociale hervormingen en daarbij de dialoog op politiek niveau optimaal benutten, ook op terreinen waar Nederland en Rusland met elkaar van mening verschillen.

In oktober 2011 ondertekenden toenmalig President van Rusland Dmitri Medvedev en minister-president van Nederland Mark Rutte een verklaring, waarin de intenties van beide regeringen voor het bilaterale jaar van Rusland in Nederland en Nederland in Rusland staan verwoord.

In het kader van het Rusland-Nederland jaar worden uitwisselende officiële bezoeken op het hoogste niveau afgelegd en worden economische missies en een reeks culturele en sociale evenementen georganiseerd. Dit biedt beide landen ruime kansen om de onderlinge samenwerking verder te versterken en te verdiepen.

Piekmomenten

De officiële opening van het Rusland-Nederland jaar, gepland voor april 2013, vindt plaats in Nederland, waar verder het Russische programma wordt uitgevoerd dat tot augustus duurt. In Nederland wordt het programma van het bilaterale jaar met de afkorting “NLRF2013” aangeduid. In mei 2013 verschuift het accent naar Rusland, waar dan het Nederlandse programma begint. Het Rusland-Nederland jaar wordt in de eerste helft van november feestelijk afgesloten in Moskou.

Het Nederlandse programma in Rusland kent zeven piekmomenten, gekoppeld aan officiële bezoeken van Nederlandse bewindspersonen en (mogelijk) leden van het Koninklijk Huis. Alle activiteiten en evenementen zullen zoveel mogelijk rond deze ‘piekmomenten’ worden geprogrammeerd. Aangenomen wordt dat op deze manier alle deelnemers aan het programma zoveel mogelijk aandacht en publiciteit in Rusland kunnen trekken.

In de rubriek Agenda staat het programma in beide landen vermeld. Dit overzicht breidt zich voortdurend uit met nieuwe activiteiten en evenementen en wordt regelmatig geactualiseerd.

Praktische informatie

Op de pagina’s van de drie programmapijlers (Economie, Cultuur en Politiek en maatschappij) vindt u meer informatie over de opzet en organisatie van het programma.

In de rubriek Praktische informatie vindt u informatie over de deelname aan het programma, het gebruik van logo en communicatiemiddelen.

Presentatie