Over de Associatie

Het doel van de Associatie is het bevorderen van de Russisch-Nederlandse handels- en economische samenwerking. Tot haar taken behoren onder meer: het verbeteren van het klimaat van de bilaterale zakelijke samenwerking, het vergemakkelijken van de handelsvoorwaarden, het bevorderen van investeringen.

 

De Associatie bevordert:

 

  • De betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het werk van de Gemengde Commissie voor economische samenwerking tussen de Russische Federatie en het Koninkrijk der Nederlanden;

  • De deelname van het bedrijfsleven aan het programma van het Jaar van de Russische Federatie in het Koninkrijk der Nederland en het Jaar van het Koninkrijk der Nederlanden in de Russische Federatie in 2013;

  • De organisatie van bijeenkomsten van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven met vertegenwoordigers van de Russische en Nederlandse overheid;

  • De opheffing van belemmeringen voor de handels- en economische samenwerking tussen de twee landen.

 

De activiteiten omvatten het organiseren van regelmatige bijeenkomsten van de Associatie, afwisselend in Rusland en in Nederland, het opmaken van analytische rapporten, het verstrekken van aanbevelingen voor en het doen van voorstellen aan de Gemengde Commissie voor economische samenwerking tussen de Russische Federatie en het Koninkrijk der Nederlanden, het voeren van overleg met vertegenwoordigers van de uitvoerende macht.

Er wordt verwacht, dat de eerste vergadering van de Associatie met de deelname van Russische en Nederlandse bedrijven in april 2013 in Nederland kan worden gehouden tijdens het bezoek van de President van Rusland en de opening van het Jaar van de Russische Federatie in het Koninkrijk der Nederlanden en het Jaar van het Koninkrijk der Nederlanden in de Russische Federatie.

De belangstelling voor de mogelijke deelname aan de activiteiten van de Associatie hebben al veel grote Russische bedrijven geuit. Dezelfde belangstelling is ook bevestigd door talrijke vertegenwoordigers uit het Nederlandse bedrijfsleven.


De oprichtingsvergadering van de Associatie werd op 13 november 2012 in Moskou gehouden.